Poreska uprava RS: Na račun javnih prihoda prikupljena 1,21 milijarda KM

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je na račun javnih prihoda ukupno 1,21 milijardu KM u prvoj polovini ove godine, što je za 64,6 miliona KM ili šest odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 285,2 miliona KM, što je za 33,1 milion KM ili 13 odsto više nego u uporednom periodu, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Najveći rast zabilježen je kod naplate poreza na dobit koji je prikupljen u iznosu od 139,3 miliona KM, što je za 20,6 miliona KM ili 17 odsto više.

U ovom periodu porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 124,2 miliona KM ili osam odsto više, dok je naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iznosila 7,3 miliona KM ili četiri odsto više.

Povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u prvih šest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 14,5 miliona KM, što je za 3,5 miliona KM ili 32 odsto više u odnosu na uporedni period.

Kada je riječ o doprinosima u prvih šest mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 715,1 milion KM, što je za 15,1 milion KM ili dva odsto više nego u prvih šest mjeseci 2017. godine.

Za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ naplaćeno je 405,5 miliona KM ili 20,6 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 256,1 milion KM što je manje za tri odsto u odnosu na uporedni period.

Rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koja je iznosila 34,3 miliona KM ili 17 odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 16,7 miliona KM ili 15 odsto manje.

Zakonom o doprinosima koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine stopa doprinosa za dječiju zaštitu povećana je za 0,2 odsto, za koliko je umanjena stopa doprinosa za osiguranje nezaposlenosti, što je uticalo na povećanje prihoda Fonda za dječiju zaštitu, odnosno na smanjenje prihoda Zavoda za zapošljavanje.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-jun ove godine ostvarena je naplata od 199 miliona KM, što je za tri odsto ili 5,6 miliona KM više nego u istom periodu 2017. godine.

Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 117,5 miliona KM, što je za 10,7 miliona KM manje.

Glavni razlog manje naplate odnosi se na činjenicu da je preduzeće “Šume Republike Srpske” u februaru prošle godine uplatilo značajan iznos po osnovu naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta.

U prvih šest mjeseci ove godine, po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 13,3 miliona KM ili sedam odsto više, dok su naplaćeni prihodi po osnovu kazni u posmatranom periodu iznosili 9,3 miliona KM ili šest odsto manje.

Ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 33,3 miliona KM, što je za 9,1 milion KM više nego u prvih šest mjeseci 2017. godine.

Veća naplata zabilježena je i kod koncesionih naknada koje su u periodu januar-jun 2018. godine naplaćene u iznosu od 25,5 miliona KM, što je za 38 odsto više nego u uporednom periodu.

Kada je riječ o zaostalim obavezama po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u prvih šest mjeseci 2018. godine su naplaćene u iznosu od 15.478.123 KM, što je povećanje za 10,8 miliona KM.

U periodu januar-jun ove godine na području Republike Srpske registrovano je 688 poreskih obveznika-pravnih lica i 1.476 poreskih obveznika-preduzetnika, dok su istovremeno odjavljena 152 poreska obveznika-pravna lica i 528 poreskih obveznika-preduzetnika.

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*
*